Wednesday, December 21, 2011

மொழி வாழ்த்து

அடலேறு வன்மொழி ஈந்து,அலையின்
கடலேறு இன்பத்தொல் நற்தமிழே -பட்டின்
மடலேறு மன்றத்தின் மாசற்றார் மன்னும்
உடலேறு முத்தவிழ் சொற்றமிழே வந்திற்
திடலேறு வண்டொளி வாழி
                                                       

0 comments:

Post a Comment